Poniżej znajdują się projekty, wykonane na zlecenie Stoczni Remontowej w Gdańsku:

Anneleen Knutsen
Przebudowa zbiornikowca na DP2 shuttle tanker.
Wykonaliśmy dokumentację systemu załadunku dziobowego (BLS), dokumentację instalacji nowych sterów strumieniowych; wszystkie wymagane modyfikacje istniejącego wyposażenia oraz systemów okrętowych. Wykonaliśmy też obliczenia stateczności i niezatapialności statku po przebudowie.
Dan Eagle
Przebudowa zbiornikowca na DP2 shuttle tanker.
Wykonaliśmy dokumentację systemu załadunku dziobowego (BLS), dokumentację instalacji nowych sterów strumieniowych; dokumentację pomostów komunikacyjnych oraz rur kablowych na pokładzie. Wykonaliśmy też wszystkie wymagane modyfikacje istniejących systemów okrętowych oraz obliczenia stateczności i niezatapialności statku po przebudowie.
Finnpartner/Finntrader
Przebudowa dwóch bliźniaczych promów pasażerskich RO-RO.
Wykonaliśmy dokumentację nowych sekcji dziobowych oraz nowych furt dziobowych wraz z kompletnym wyposażeniem.
Gijon Knutsen
Przebudowa zbiornikowca na DP2 shuttle tanker.
Zakres projektu analogiczny do przebudowy “Anneleen Knutsen”.
Gijon Knutsen – Knutsen Ballast Water Treatment System (KBAL®)
Instalacja innowacyjnego systemu uzdatniania wód balastowych.
Kompletny projekt roboczy wykonano w porozumieniu z Armatorem. Prowadziliśmy nadzór w czasie instalacji oraz wykonaliśmy dokumentację zdawczą.
Glutra
Przedłużenie promu pasażerskiego „double-ended”.
Wykonaliśmy kompletną dokumentację przebudowy, w tym konstrukcję wstawki, adaptację wszystkich niezbędnych systemów oraz nowe obliczenia stateczności i niezatapialności po przebudowie.
Hanne Knutsen
Przebudowa zbiornikowca na FSO.
Prowadziliśmy nadzór obejmujący prace dotyczące modyfikacji kadłuba oraz wyposażenia pokładowego.
KBAL® containers – Knutsen Ballast Water Treatment System
Wykonaliśmy dokumentację czterech urządzeń KBAL® do uzdatniania wód balastowych.
Kompletny projekt roboczy wykonano według koncepcji Knutsen Technology. Prowadziliśmy nadzór w czasie produkcji oraz wykonaliśmy dokumentację zdawczą.
Overseas Tampa
Przebudowa zbiornikowca na DP shuttle tanker.
Wykonaliśmy kompletną dokumentację systemu załadunku dziobowego (BLS), dokumentację instalacji nowego steru strumieniowego wraz z agregatem do jego napędu oraz dokumentację na zastąpienie istniejącej, stałej śruby napędowej śrubą o skoku nastawnym.
Petrojarl Cidade De Rio Das Ostras
Przebudowa zbiornikowca na FPSO.
Wykonaliśmy część dokumentacji. Zaprojektowaliśmy nowe pomieszczenie siłowni pomocniczej wraz z kompletnym wyposażeniem oraz instalacjami, systemy przeładunku oraz lądowisko dla helikoptera, całą komunikację na pokładzie oraz kompletne wyposażenie cumownicze.
Safe Scandinavia
Przebudowa platformy hotelowej.
Wykonaliśmy kompletną dokumentację nowego wyposażenia kotwiczno-cumowniczego (12 punktowe kotwiczenie), nowego wyposażenia do przeładunku (2 nowe 50-tonowe dźwigi), nowych ciągów komunikacyjnych dla spełnienia wymagań NORSOK oraz dokumentację modernizacji urządzeń ratunkowych z wymianą wszystkich żurawików tratew ratunkowych. Ponadto zmodernizowano wiele istniejących systemów.
Sidis Mariner
Przebudowa statku zaopatrzeniowego dla platform na kablowiec pracujący w rejonie Bałtyku.
Wykonaliśmy dokumentację kadłubową i wyposażeniową obejmującą montaż zbiornika kabla łącznie z układaczem kabla, dodaliśmy nowe pokłady na których rozmieszczono pozostałe niezbędne wyposażenie (układacze i napinacze kabla, rolki prowadzące itd.).
Siri Knutsen
Przebudowa zbiornikowca na DP2 shuttle tanker.
Zakres projektu analogiczny do przebudowy “Anneleen Knutsen”.
Siri Knutsen – Snorre
Przebudowa shuttle tankera na innowacyjną, największą na świecie jednostkę zwiększającą wydajność/efektywność złoża ropy pod dnem morskim.
Zmodyfikowany został system DP – dodaliśmy nowy ster azymutalny oraz dedykowany do jego napędu agregat. Statek został przystosowany do nowej roli, dodaliśmy nową nadbudówkę, pokład roboczy na którym rozmieszczono nowe urządzenia, lądowisko dla helikoptera oraz wykonaliśmy niezbędne modyfikacje systemów okrętowych. Wykonaliśmy też obliczenia stateczności i niezatapialności statku po przebudowie.
Stena Germanica
Przebudowa promu pasażerskiego RO-RO.
Innowacyjna przebudowa układu zasilania silników głównych – przystosowanie do zasilania metanolem, aby spełnić wymagania przepisów o ochronie środowiska obowiązujących od 1 stycznia 2015. Rozmieszczenie nowych zbiorników, pompowni metamolu oraz instalacja wszystkich wymaganych urządzeń i systemów pomocniczych. Projekt wykonany we współpracy z producentem silników głównych (Wärtsilä), portami w Göteborgu i Kilonii oraz producentem metanolu (Methanex Corporation).
Superseacat Three/ Superseacat Four
Przebudowa dwóch siostrzanych jednostek pasażerskich RO-RO.
Wykonaliśmy dokumentację modyfikacji konstrukcji rufy oraz dokumentację nowej rampy rufowej.
Urd/Ask
Przedłużenie dwóch siostrzanych jednostek pasażerskich RO-RO.
Projekt obejmował konstrukcję wstawki, adaptację wszystkich niezbędnych systemów oraz nowe obliczenia stateczności i niezatapialności po przebudowie.
Willift Eagle
Przebudowa zbiornikowca na zanurzalny statek do przewozu ładunków ciężkich.
Projekt obejmował praktycznie całkowitą przebudowę: jednostka została skrócona; wykonano nowy pokład ładunkowy, nowy tunel dostępowy pod pokładem, nowe grodzie poprzeczne, innowacyjny system balastowy i odpowietrzający umożliwiający uzyskanie projektowanego zanurzenia pokładu statku; modyfikacji zostały poddane praktycznie wszystkie systemy; zainstalowano dziobowy ster strumieniowy; wykonano obliczenia stateczności i niezatapialności w czasie zanurzania (przyjmowania ładunku) oraz w czasie transportu ładunku ciężkiego na pokładzie.
Willift Falcon
Przebudowa zbiornikowca na zanurzalny statek do przewozu ładunków ciężkich .
Zakres przebudowy podobny jak “Willift Eagle”. Wykonano w oparciu o kadłub innego zbiornikowca.
Windsor Knutsen
Przebudowa zbiornikowca na obecnie największy na świecie DP2 shuttle tanker.
Na projekt składała się: instalacja systemu załadunku dziobowego (BLS); instalacja sterów strumieniowych; wymagane modyfikacje istniejących systemów okrętowych oraz projekt i instalacja nowych systemów dedykowanych dla nowego wyposażenia.