Calpol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, kod pocztowy 81-212, jako administrator danych osobowych, informuje Państwa, iż:

  • dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, do czasu przedawnienia roszczeń
  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przetworzenia zapytania i umożliwienia kontaktu
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  • dane mogą być udostępniane przez Calpol Sp. z o.o. innym podmiotom w celu należytego świadczenia usług (obsłudze księgowej, obsłudze prawnej, hostingodawcy i innym podmiotom)
  • nie wykorzystujemy zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania; nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za Państwa zgodą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa
  • wszelkie zapytania odnośnie administrowania i przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres rodo@calpol.com.pl
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi
  • posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.