Calpol Sp. z o.o.
Head Office
Hutnicza 3
81-212 Gdynia
Tel.: +48 58 350 88 16
Branch Office
Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk
Tel.: +48 58 307 21 58
Nr ident. 584-030-19-53
KRS 0000139961 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50.000,- PLN

 

I agree to the processing of my personal data in accordance with the European Union Law on the protection of personal data in connection with the submission of an inquiry. Privacy policy.